گلومرولونفریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گلومِرولونِفْریت (glomerulonephritis)

گروهی از بیماری‌های کلیه. وجه مشخصۀ آن‌ها آسیب‌دیدن گلومرول‌هاست. گلومرول‌[۱]ها کلافه‌های مویرگی‌اند. هنگامی که خون از این کلافه‌ها عبور می‌کند، مواد دفعی فیلترشده وارد لوله[۲]های کلیوی می‌شوند (← نفرون). این بیماری شایع‌ترین علت ایجاد نارسایی کلیوی پیشرفته[۳] است.

 


  1. glomeruli
  2. tubule
  3. end-stage renal failure