گناباد، شهرستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 14:30, 2 January 2024 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
گناباد، شهرستان
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان خراسان رضوی
بخش مرکزی و کاخک
جمعیت ۱۱۰,۱۳۵ نفر(۱۳۸۵ش)
موقعیت جنوب شهرستان‌های کاشمر، تربت حیدریه، و رشتخوار، غرب شهرستان خواف، شمال شهرستان قائنات و شمال شرقی و شرق شهرستان فردوس
نوع اقلیم در دشت شمالی معتدل مایل به گرم - در کوه‌های جنوب معتدل
شهر ها و آبادی های مهم کاخک، بیدخت، بیلُند، مرغش، مزار، و زین‌آباد

گُناباد، شهرستان

واقع در جنوب استان خراسان رضوی، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش‌ کاخک با مرکزیت اداری شهر گناباد. از شمال به شهرستان‌های کاشمر، تربت حیدریه، و رشتخوار، از شرق به شهرستان خواف، از جنوب به شهرستان قائنات و از جنوب غربی و غرب به شهرستان فردوس محدود است. نواحی شمالی آن را جلگۀ همواری فراگرفته که رو‌به شمال از ارتفاع آن کاسته شده و به آبکند[۱] کال سالار منتهی می‌شود و جنوب آن را کوه‌های سیاه (۲,۸۵۷متر) و هنگام پوشانیده و رشته‌کوه‌های کلات، کمرزرد، و تیرماهی نواحی غربی آن را تشکیل داده‌اند. در شهرستان گناباد، رودخانۀ قابل توجهی جز کال سالار در شمال، دیده نمی‌شود و روخانه‌های آن به خشک‌رودهایی منحصر می‌شود که از کوه‌ سیاه سرازیر می‌گردد. اقلیم این شهرستان در دشت شمالی معتدل مایل به گرم و در کوه‌های جنوب معتدل است و از نظر بارندگی جزو نواحی خشک به‌شمار می‌آید. جمعیت آن ۱۱۰,۱۳۵ نفر است (۱۳۸۵). مهم‌ترین آبادی‌های آن عبارت است از کاخک، بیدخت، بیلُند، مرغش، مزار، و زین‌آباد. راه مشهد به بیرجند و فردوس و راه گناباد به کاخک و راه‌های فرعی و روستایی دیگر، شبکۀراه‌های زمینی این شهرستان را تشکیل می‌دهند.

 


  1. Water Gap