آبان جاذویه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آبان‌جاذویه
فرمانروا یا مهتری‌ از ری‌ که‌، پیش‌ از فتح‌ نهاوند، با عقب‌نشینی‌ یزدگرد سوم‌ در ۱۸ق‌ به‌ ری،‌ او را، به‌ اتهام‌ رهاکردن‌ کشور، در خانۀ‌ خود بازداشت‌ کرد. آبان‌ جاذویه‌ از یزدگرد خواست‌ تا سیاهه‌ای از هرچه دارد به‌ مهر خود‌ ممهور کند، تا او بتواند مدعی‌ شود که‌ آن‌ همه‌ را شاه‌ خود به وی داده‌ است‌. یزدگرد نیز انگشتری خود‌ را به‌ او‌ داد. آبان‌ جاذویه‌، پس‌ از یزدگرد و آمدن‌ سعد، هر‌ آنچه‌ در سیاهه‌ بود به‌ او سپرد.