آب سنگین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبِ سَنْگین (heavy water)
(یا: اکسید دوتریوم[۱]، D۲O) نوعی آب، دارای هیدروژن با ایزوتوپ دوتریوم. جرم_مولکولی نسبی دوتریوم ۲۰ و جرم مولکولی نسبی آب معمولی ۱۸ است. خواص شیمیایی آب سنگین دقیقاً مانند آب معمولی است، اما خواص فیزیکی آن‌ها اندکی متفاوت است. نسبت دوتریوم در آب معمولی برابر با حدود یک قسمت جرم دوتریوم به ۵هزار قسمت جرم هیدروژن است و از طریق آبکافت (الکترولیز)[۲] تغلیظ می‌شود، هرچند آب معمولی با این روش راحت‌تر از آب سنگین تجزیه می‌شود. آب سنگین در صنعت هسته‌ای[۳] به‌کار می‌رود، زیرا نوترون[۴]های سریع را کُند می‌کند و از این طریق، واکنش زنجیری[۵] هسته‌ای مهار می‌شود.

 


  1. deuterium oxide
  2. electrolysis
  3. nuclear industry
  4. neutron
  5. chain reaction