آب نمک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبْ‌نَمَک (brine)
اسم عام محلول کلرید_سدیم (NaCl، نمک) در آب. آب‌نمک در صنایع فرآوری غذایی، ازجمله برای کنسرو‌کردن سبزی‌ها، شورکردن سبزی‌ها، تولید ترشی‌ها، و نمکسودکردن گوشت به‌‌فراوانی مصرف می‌شود. ازنظر صنعتی، آب‌نمک منبعی است که از آن کلر، سود_سوزآور (هیدروکسید_سدیم)، و کربنات_سدیم به‌دست می‌آورند.