آرلکناد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آرْلْکِناد (harlequinade)
(یا: هارلکینید) نمایش پرطرفداری در بریتانیای قرون ۱۸ و ۱۹ که شخصیت‌های اصلیش برگرفته از کمدیا دلارته[۱] ایتالیایی بودند. نمایش قصۀ ثابتی داشت که در آن آرلکن[۲] و کلمباین[۳]، عشاق فراری، تحت تعقیب پدر یا قیم، پانتالون[۴]، و خدمتکارش پیِ‌یرو[۵] قرار می‌گرفتند. نمایش تلفیقی از موسیقی و پانتومیم[۶] بود و در آن از دستگاه‌هایی برای خلق جلوه‌های خیره‌کننده صحنه استفاده می‌شد. در قرن ۱۹ جوزف گریمالدی[۷]، شخصیت جدید دلقک را محور قصه قرار داد و رسم شد که صحنۀ افتتاحیه از یک افسانۀ مشهور انتخاب شود. با افزایش تأکید بر این نکته، پانتومیم انگلیسی شکل گرفت و آرلکناد به ضمیمۀ آن تبدیل شد و در قرن ۲۰ یکسره از میان رفت.

 


  1. commedia dell\'arte
  2. Harlequin
  3. Columbine
  4. Pantaloon
  5. Pierrot
  6. mime
  7. Joseph Grimaldi