آرگول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آرْگول (argol)
دُردِ خامی که ضمن تخمیر الکلی رسوب می‌کند. برای تهیۀ دُرد تارتار[۱] و اسید تارتاریک به‌کار می‌رود. آرگول را با تبلور مجدد محلول آن در آب داغ به‌طور نسبی خالص می‌کنند، سپس آن را در آب حل می‌کنند و با گچ پخته می‌جوشانند تا کلسیم تارتارات (COC۴H۴O۷) رسوب ‌کند. به آن بعد از شست‌وشوی با آب، اسید سولفوریک می‌زنند و اسید تارتاریک به‌دست می‌آورند. آرگول نام مغولی تپاله‌ای بود که برای سوخت به‌‌کار می‌رفت.

 


  1. cream of tartar