آلومینا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلومینا (alumina)

(یا: کُروندُم) Al۲O۳، اکسید آلومینیوم[۱]. در خاک‌های رسی، آهکی‌، و پَلمه‌سنگ‌ها به‌فراوانی یافت می‌شود. براثر تجزیۀ فلدسپار[۲]ها در گرانیت[۳] تشکیل می‌شود، و به‌منزلۀ ساینده به‌کار می‌رود. معمولاً گرد سفیدرنگی است که در بیشتر اسیدهای قوی یا قلیاهای سوزآور حل می‌شود، اما در آب حل نمی‌شود. به آلومینای ناخالص «سُنباده» می‌گویند. یاقوت[۴]، یاقوت کبود[۵]، و زبَرجَد[۶]، سنگ‌های قیمتی کُروندُم‌اند.


 


  1. aluminium oxide
  2. feldspar
  3. granite
  4. ruby
  5. sapphire
  6. Peridot