آل هارون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلِ هارون (Al-e Haroon)


در قرآن، عنوان خاندان هارون بن عمران. در قرآن فقط یک‌بار به‌کار رفته است (بقره، ۲۴۸). هارون، فرزند عِمران و برادر بزرگ‌تر موسی (ع) و شریک او در رسالت الهی بود. مفسران در این‌باره که مقصود از آل‌ هارون چه کسانی هستند، اختلاف‌ نظر دارند. برخی گفته‌اند مقصود عده‌ای از پیامبران بنی‌اسرائیل از نسل یعقوب‌اند و برخی دیگر گفته‌اند مراد از آن پیروان هارون و یا فرزندان وی‌اند.