آمیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمیل (amyl)
در گذشته، به هریک از گروه‌های متعدد ایزومری، با فرمول عام C۵H-۱۱ گفته می‌شد.