آمیگونی، یاکوپو (ح ۱۶۷۵ـ۱۷۵۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


یاکوپو آمیگونی
Jacopo Amigoni
زادروز ح ۱۶۷۵م
درگذشت ۱۷۵۲م
ملیت ایتالیایی
شغل و تخصص اصلی نقاش
سبک روکوکو
گروه مقاله نگارگری و مجسمه سازی جهان

آمیگونی، یاکوپو (ح ۱۶۷۵ـ۱۷۵۲م)(Amigoni, Jacopo)
نقاش ایتالیایی. صحنه‌های اساطیری[۱]، و آثار تزیینی می‌ساخت؛ تک‌چهره‌سازی نیز می‌کرد. شیوۀ روکوکو[۲]ی برگرفته از آثار سباستیانو ریتچی[۳] و تیه‌پولو[۴]، در آلمان، انگلستان و اسپانیا، برایش شهرت به ارمغان آورد. سرانجام در اسپانیا مستقر شد و به مقام نقاش دربار رسید.  1. mythological
  2. rococo
  3. Sebastiano Ricci
  4. Tiepolo