آگاهی، محمد (۱۲۹۲ـ مشهد ۱۳۵۰ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

محمّد آگاهی (۱۲۹۲ـ مشهد ۱۳۵۰ش) Agahi, Mohammad

شاعر ایرانی. به‌شیوۀ سنتی شعر می‌گفت و در برخی از انجمن‌های ادبی مشهد شرکت داشت. به جز این، سال‌ها در دفتر دادگستری این شهر مشغول به کار بود.

دیوانش با نام نوای آگاهی (مشهد، ۱۳۴۸ش) با مقدمه‌ای از علی‌اکبر فیاض، استاد ادبیات فارسی، نشر یافته است.