آیکمان، کریستیان (۱۸۵۸ـ۱۹۳۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
کریستیان آیکمان

آیْکْمان، کریستیان (۱۸۵۸ـ۱۹۳۰)(Eijkman, Christiaan)
باکتری‌شناس[۱] هلندی. به سبب کشف درمان بیماری بری‌بری[۲] به جایزۀ نوبل پزشکی ۱۹۲۹ دست یافت. بِری‌بِری نوعی بیماری ناشی از کمبود ویتامین است. از اولین کسانی بود که به نقش اساسی ویتامین‌ها[۳] در سلامتی پی برد و کمبود ویتامین ب۱ را به منزلۀ علت بیماری بری‌بری شناسایی کرد. او جایزۀ نوبل را مشترکاً با فردریک گاولند هاپکینز[۴] دریافت کرد. هاپکینز کاشف ویتامین است.  1. bacteriologist
  2. beriberi
  3. vitamins
  4. Frederick Gowland Hopkins