ابزیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَبْزیْم (abzyme)
در فناوری زیستی[۱]، نوعی پادتن[۲] تولیدشدۀ مصنوعی. از آن به منزلۀ آنزیمی برای سرعت‌بخشیدن به واکنش‌ها استفاده می‌کنند.  1. biotechnology
  2. Antibody