اتحادیه خودمختاری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اتحادیۀ خودمختاری (Home Rule League)
سازمانی تأسیس شده در سپتامبر ۱۹۱۶ برای مبارزه در راه کسب خودمختاری هند. قیام ناموفق عید پاک ایرلند در آوریل ۱۹۱۵، الهام‌بخش مبارزه برای کسب خودمختاری هند بود. بنیادگذار اتحادیۀ خودمختاری هند آنی بسنت[۱]، عارف و آموزگار هندی، بود، که تحت حمایت بعل گنگادار تیلک[۲] (۱۸۵۶ـ۱۹۲۰)، ملی‌گرای نامدار هند، قرار داشت. آنی بسنت در ۱۹۱۷ برای مدت کوتاهی در مَدرَس[۳] (چنای[۴] کنونی) بازداشت شد. این سازمان درپی تصویب قانون ۱۹۱۹ هند[۵] و آغاز مبارزۀ عدم همکاری[۶] مهاتما گاندی[۷] اهمیت خود را از دست داد.  1. Annie Besant
  2. Bal Gangadhar Tilak
  3. Madras
  4. Chennai
  5. India Act 1919
  6. non-cooperation
  7. Mahatma Gandhi