اتر (شیمی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِتِر (شیمی)(ether)
در شیمی، هر یک از مجموعه ترکیبات شیمیایی آلی دارای یک اتم اکسیژن که با اتم‌های دو گروه رادیکال آزاد هیدروکربن (فرمول کلی'R-O-R) متصل می‌شوند همچنین نام مشترکی برای اتوکسی اتان[۱] C۲H۵OC۲H۵ (دی اتیل اتر[۲] نیز نامیده می‌شود). از این ماده به منزلۀ داروی بی‌هوشی و عامل ضدعفونی‌کنندۀ سطوح خارجی پیش از انجام عمل‌های جراحی استفاده می‌کنند. این ماده همچنین در نقش حّلال، و در استخراج روغن‌ها، چربی‌ها، پارافین، رزین، و آلکالوئید[۳] به کار می‌رود. اتوکسی اتان مایعی بی‌رنگ، فرّار، قابل اشتعال و اندکی محلول در آب است که با اتانول ترکیب می‌شود. این ماده حاصل ترکیب اسید سولفوریک سیرشده، با اتانول در دمای ۱۴۰ درجۀ سانتی‌گراد یا ۲۴۸ درجۀ فارنهایت است.  1. ethoxy ethane
  2. diethyl ether
  3. alkaloids