اتین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِتین (ethyne)
(نام دیگرِ استیلن[۱]؛ HCCH) گازی بی‌رنگ و آتش‌گیر، حاصل از آمیختن آب و کاربید کلسیم[۲]. ساده‌ترین عضو از سری آلکین[۳]های هیدروکربنی است. در تولید لاستیک سنتزی نئوپرن[۴]، و در جوشکاری و برش اکسی‌استیلنی[۵] به‌کار می‌رود. ادموند دیوی[۶] آن را در ۱۸۳۶ کشف کرد و در چراغ‌های گازی اولیه کاربرد داشت. گرمای حاصل از سوختن اتین در مقایسه با بقیۀ سوخت‌هایِ شناخته شده بیشتر، و ارزش گرمایی[۷] آن پنج ‌برابر ارزش گرمایی هیدروژن است. این بدان معناست که این گاز شعلۀ بسیار داغی دارد و به‌همین سبب، از آن در مشعل‌های اُکسی استیلن استفاده می‌کنند.  1. acetylene
  2. calcium carbide
  3. alkyne
  4. synthetic rubber neoprene
  5. oxyacetylene welding and cutting
  6. Edmund Davy
  7. calorific value