ادش استد (سمرقند ۱۹۴۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَدَش اِستد (سمرقند ۱۹۴۶م - )

داستان‌نویس و روزنامه‌نگار تاجیکستانی. در ۱۹۶۹ از دانشگاه دولتی سمرقند دانشنامۀ لیسانس گرفت و پس از آن به روزنامه‌نگاری روی آورد. از ۱۹۸۱ کارمند هفته‌نامۀ مدنیت تاجیکستان شد. در ۱۹۷۹ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد.

از آثارش: موج خیالات (۱۹۷۰)؛ بعد از هزار سال (۱۹۸۶)؛ حکایه‌ها از روزگار باربد (دوشنبه، ۱۹۹۰).