ادیب السلطنه سمیعی، حسین (۱۲۵۴ـ تهران ۱۳۳۲ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ادیب‌السلطنه سمیعی
ادیب‌السلطنه سمیعی

حسین اَدیبُ‌السّلطنۀ سمیعی (رشت ۱۲۵۴ـ تهران ۱۳۳۲ش)
دولتمرد و شاعر ایرانی. پس از تحصیلات مقدماتی به امور دیوانی پرداخت و از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز دوری نمی‌گزید. در شعر به شیوۀ سنتی گرایش داشت و اخوانیاتی با بعضی ادیبان و شاعران عصر، همچون محمدتقی ملک‌الشعراء بهار و بدیع‌الزمان فروزانفر، داشت. نیابت رئیس فرهنگستان اول ایران را نیز برعهده داشته است. همچنین در دوره‌هایی (اواخر حکومت قاجار، سلطنت رضاشاه و همچنین محمدرضاشاه) مناصبی چون وزارت و نمایندگی مجلس به وی محول شده است.

دیوانش در ۱۳۳۵ در تهران نشر یافته است.