ادیب طوسی، محمدامین (مشهد ۱۲۸۳ـ تهران ۱۳۶۱ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَدیب ‌طوسی، محمدامین (مشهد ۱۲۸۳ـ تهران ۱۳۶۱ش)

محمدامین ادیب طوسی
زادروز مشهد ۱۲۸۳ش
درگذشت تهران ۱۳۶۱ش
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی  شاعر و نویسنده
شغل و تخصص های دیگر پژوهشگر ادبی
آثار داستان‌های دخمه‌های سیاه یا کلبۀ بدبختان؛ شبح مخوف؛ و انتقام عشق (تبریز، ۱۳۱۹ش)؛ فرهنگ لغات ادبی، ۲ جلد (تبریز، ۱۳۴۹ش)؛ دیوان ادیب طوسی (تبریز، ۱۳۴۱ش)؛ فرهنگ لغات لهجه‌های محلی ایران؛ بودا در هند
گروه مقاله ادبیات فارسی
اَدیب ‌طوسی، محمدامین

ادیب، پژوهشگر، شاعر و نویسندۀ ایرانی. پس از تحصیل در مکتب‌های قدیم و مدرسه‌های علوم دینی، نزد ادیب نیشابوری ادبیات آموخت. برای ادامۀ تحصیل به سبزوار رفت و نزد آقابزرگ حکیم، معروف به افتخارالحکما، حکمت و اصول فلسفۀ شرق را فرا گرفت. در ۱۳۴۲ش برای تکمیل معلومات خود به بغداد و از آن‌جا به هندوستان، عربستان، ترکستان، مصر، و ترکیه رفت و در بازگشت به خراسان، در وزارت معارف استخدام و به تدریس در مدارس پرداخت. سپس به تدریس در دانشکده ادبیات تبریز مشغول شد و مدیریت مجلۀ آن دانشکده و مجلۀ مهتاب را به‌عهده گرفت. از داستان‌های اوست: دخمه‌های سیاه یا کلبۀ بدبختان؛ شبح مخوف؛ انتقام عشق (تبریز، ۱۳۱۹ش). از تألیفات اوست: فرهنگ لغات ادبی، ۲ جلد (تبریز، ۱۳۴۹ش)؛ دیوان ادیب طوسی (تبریز، ۱۳۴۱ش)؛ فرهنگ لغات لهجه‌های محلی ایران؛ بودا در هند.