اریترومایسین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِریتْرومایسین (erythromycin)
نوعی پادزی، با فرمول شیمیایی C۳۷H۶۷NO۱۳. از نوعی باکتری حاوی رنگدانۀ قرمز به‌دست می‌آید که در خاک وجود دارد (استرپتومایسس اریترئوس[۱]). این دارو برای درمان طیف وسیعی از عفونت‌های باکتریایی کاربرد دارد و جانشین مناسب پنی‌سیلین[۲]برای کسانی است که به مادۀ‌ اخیر حساسیت دارند.  1. Streptomyces erythreus
  2. penicillin