استروه، پتر (۱۸۷۰ـ۱۹۴۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پتر استروه
Petr Struve
زادروز ۱۸۷۰م
درگذشت ۱۹۴۴م
ملیت روسی
شغل و تخصص اصلی دولتمرد
شغل و تخصص های دیگر اقتصاددان - جامعه شناس
آثار اقتصاد و قیمت (۱۹۱۳ـ۱۹۱۶) در ۲ جلد؛ تاریخ اقتصادی و اجتماعی روسیه (۱۹۵۲)
گروه مقاله تاریخ جهان
پتر استروه

اِستروه، پتِر (۱۸۷۰ـ۱۹۴۴)(Struve, Petr)

اقتصاددان، جامعه‌شناس و سیاستمدار شوروی، آلمانی‌تبار. در دهۀ ۱۸۹۰م نظریه‌پرداز پیشرو مارکسیست در روسیه بود و در ۱۸۹۸م، پیش‌نویس اعلامیۀ حزب کارگران سوسیال دموکرات[۱] روسیه را نوشت. دیری نگذشت که سوسیال دموکراسی[۲] را رها کرد و رهبر جنبش قانونی روشنفکران لیبرال شد و از ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۵م کار سردبیری مجلۀ آن را با نام لیبریشن[۳]، برعهده گرفت. در ۱۹۰۵م به روسیه بازگشت و به حزب دموکراتیک مشروطه‌خواه[۴] پیوست. در ۱۹۰۷م عضو دومای دوم[۵] شد. نقش مهمی در جنبش وِخی[۶] داشت و از همکاری لیبرال‌ها با دولت حمایت کرد. در دورۀ جنگ داخلی روسیه، وزیر امور خارجۀ دولت فردیناند ورانگیل[۷] در کریمه[۸] بود. او بعدها مهاجرت کرد و در جناح راست میانه یکی از فعالان مهم بود. دو اثر مهم او عبارت‌اند از اقتصاد و قیمت[۹] (۱۹۱۳ـ۱۹۱۶م) در ۲ جلد؛ تاریخ اقتصادی و اجتماعی روسیه[۱۰] (۱۹۵۲م).  1. Social Democratic Worker's Party
  2. Social Democracy
  3. Liberation
  4. Constitutional Democratic Party
  5. Second Duma
  6. Vekhi
  7. Ferdinand Wrangel
  8. Crimea
  9. Economy and Price
  10. Social and Economic History of Russia