استرپتوکیناز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسْتِرپتوکیناز (streptokinase)

آنزیمی که استرپتوکوک‌ها[۱] می‌سازند و فیبرین[۲]، پروتئین تشکیل‌دهندۀ لختۀ خون، را هضم می‌کند. این آنزیم در درمان آمبولی[۳] ریوی و سکته‌های قلبی کاربرد دارد و میزان مرگ‌ومیر ناشی از این دو بیماری را کاهش می‌دهد.

 


  1. Streptococcus
  2. fibrin
  3. embolism