اسرارالبلاغه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسرارُالبَلاغه

کتابی به عربی، در علم بیان، نوشتۀ عبدالقاهر جرجانی. با نگارش این کتاب، مباحث علم بیان، که پیش‌تر با علم معانی و بدیع آمیخته بود، استقلال نسبی یافت و بدین‌سان علم بیان تدوین شد. این اثر به همراه دلائل‌الاعجاز، کتاب دیگر مؤلف در علم معانی، از کتاب‌های مادر در علوم بلاغت عربی است. آرای خاص جُرجانی، در این دو کتاب، همچنان در پژوهش‌های نقد ادبی و زبان‌شناسی مطرح است. بسیاری از محققان عرب و غیرعرب به تحقیق، ترجمه و چاپ این کتاب پرداخته‌اند، ازجمله چاپ محققانۀ هلموت ریتر (استانبول، ۱۹۵۴).