اسماعیلیه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اسماعیلیه، شهر
بندری در شمال شرقی مصر و ۱۲۰کیلومتری شمال شرقی قاهره[۱]، بر ساحل غربی دریاچۀ تمساح و کانال سوئز[۲]. از مراکز تولید لباس، لوازم الکتریکی، شیشه و کریستال، گندم، ذرت، کنجد، میوه و همچنین تولیدات دامی است. کشاورزی آن به یک شبکۀ بزرگ آبیاری متکی است که از رود نیل منشعب می‌شود. اسماعیلیه شهر جدیدی است و فردیناند دو لسپس[۳]، سازندۀ کانال سوئز، در ۱۲۸۰ق/۱۸۶۳ آن را به نام اسماعیل پاشا، خدیو مصر، بنا کرد. این شهر مرکز اصلی ادارۀ کانال سوئز بود. مردم اسماعیلیه در ۱۹۵۲ علیه تسلط خارجیان بر کانال مزبور به مخالفت برخاستند. این شهر در جنگ‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ و حملات اسرائیل آسیب‌هایی فراوانی دید. اسماعیلیه امروزه از مراکز گردشگری مصر و جمعیت آن در حدود ۲۵۵,۰۰۰ نفر است.

 


  1. Cairo
  2. Suez Canal
  3. Ferdinand de Lesseps