اسید پروپنوییک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید پروپِنوئیک (propenoic acid)
اسم متداول اسید اکریلیک[۱]،‌ H۲C=CHCOOH. اسیدی حاصل از پروپنال آلدئید[۲] (آکرولئین[۳])، مشتق از چربی‌ها یا گلیسرول[۴]. رزین‌های ترموپلاستیک[۵] شیشه‌مانند را از طریق بسپارش[۶] استر[۷]های اسید پروپنوئیک[۸] یا اسید متیل پروپنوئیک‌[۹]می‌سازند. این رزین‌ها را برای ساخت قطعات شفاف، عدسی‌ها، و دندان مصنوعی به‌کار می‌برند. ترکیبات دیگر آکریلیکی در چسب‌ها، فیبرهای مصنوعی، و رنگ‌های اکریلیکی نقاشی مصرف می‌شوند.

 


  1. acrylic acid
  2. aldehyde propenal
  3. acrolein
  4. glycerol
  5. thermoplastic resins
  6. polymerization
  7. ester
  8. propenoic acid
  9. methyl propenoic acid