اسید چرب اشباع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید چَرب اِشباع (saturated fatty acid)

هر نوع اسید چرب[۱] فاقد پیوند دوگانه[۲] در زنجیر هیدروکربنی[۳].

 


  1. fatty acid
  2. double bond
  3. hydrocarbon chain