اسیوط

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسْیوط

(به یونانی باستان: لوکوپولیس) شهری در مصر علیا، بر کرانۀ غربی رود نیل، به فاصلۀ ۳۲۲کیلومتری جنوب قاهره، با ۳۲۱هزار نفر جمعیت (۱۹۹۲). نام این شهر از واژۀ قبطی سیوت مأخوذ است. یونانیان آن را لوکوپولیس می‌خواندند. قَلْقَشَنْدی (وفات ۱۴۱۸م/۸۲۲ق) آن را اسیوط خوانده، که تلفظ عامیانۀ مردم است. این شهر از حاصل‌خیزترین نواحی مصر است و از عهدهای قدیم محصولات کشاورزی و منسوجاتش، به ویژه پارچۀ دبیقی آن، شهرت داشته است. یکی از سدهای رود نیل در این محل واقع شده است. از شهرهای باستانی یونانی ـ ‌مصری[۱] است و مقبره‌های سنگی فراوانی، که به نجبای سلسله‌های ۱۱ و ۱۲م مربوط است، در آن یافت می‌شود. زمانی محل دادوستد بردگان افریقایی و صدور فرآورده‌های کشاورزی و صنایع دستی به سودان و دارفور بود. جمعیت شهر را مسلمانان و مسیحیان تشکیل می‌دهند. این شهر زمانی از مراکز بزرگ سکونت مسیحیان قبطی مصر بود. امروزه تعداد آنان تا حد زیادی کاهش یافته است. اسیوط زادگاه پلوتینوس (فلوطین) و جلال‌الدین سیوطی است.

 


  1. Graeco-Egyptian