اشیر (جغرافیا)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَشیر (جغرافیا)

شهری قدیمی و مستحکم در شمال افریقا، در ۱۰۰کیلومتری جنوب‌ـ‌جنوب غربی الجزیره، در قلمرو دولت جمهوری الجزایر. اشیر در کوه‌های تیطِری بنا شده و نخستین‌بار در نیمۀ قرن ۴ق از آن سخن به میان آمده است. بنیادگذار اشیر، زیری بن مَناد از قبیلۀ بربر صَنهاجه، این شهر را با اجازۀ قائم، خلیفۀ فاطمی، بنا کرد و اخلاف او در آن‌جا قصر و کاروان‌سرا و حمام و بناهای دیگر ساختند. این شهر در ۴۹۵ق به دست حاکم مرابطون تصرف و غارت شد. در ۵۸۰ق غازی صنهاجی، متحد بنوغانیه، شهر را دوباره ساخت. از آن به بعد در تاریخ نامی و جایی نداشته است. ویرانه‌های اشیر قدیم هنوز باقی است.