اطلاعات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ساختمان قدیمی مؤسسه اطلاعات
نمایی از ساختمان جدید روزنامه اطلاعات

اطلاعات

روزنامۀ خبری، سیاسی، اجتماعی، چاپ تهران. بنیادگذار و صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول آن عباس مسعودی بود. نخستین شمارۀ آن ۱۹ تیر ۱۳۰۵ش با حروف سربی منتشر شد. در ۱۳۰۶ش هر هفته دو شماره در روز، صبح و عصر، منتشر شد. در ۱۳۱۸ش چاپخانۀ آن افتتاح شد. اطلاعات فقط یک‌بار بعد از وقایع ۱۷ آذر ۱۳۲۱ش، مانند دیگر جراید تهران، به مدت ۴۳ روز بر اثر پافشاری وزیرمختار انگلیس توقیف و مجدداً منتشر شد. مؤسسۀ اطلاعات ماهنامۀ اطلاعات را، به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی عباس مسعودی و با هم‌فکری گروه نویسندگان، در دو دوره منتشر کرد (۱۳۲۷ـ۱۳۲۸ش). این روزنامه از نشریات پیشرو دهۀ ۱۳۳۰ش بود. در ۱۳۳۵ش، اولین دورۀ کلاس‌های آموزشی خبرنگاری و در ۱۳۴۱ش دومین دوره را برپا کرد و سپس در سال‌های بعد به فواصل نامشخص این دوره‌ها برگزار شد. در ۱۳۵۱ش، به فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها گواهی‌نامه اعطا کرد. همچنین در این سال مسابقۀ قهرمان جدول را در روزنامه بنا گذاشت. در ۱۳۵۳ش، عباس مسعودی، بنیادگذار آن، درگذشت و پسرش فرهاد مسعودی عهده‌دار روزنامه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش شورای نظارت بر امور مؤسسه را تشکیل دادند و در ۱۳۵۸ش مجمع عمومی هیئت تحریریه تشکیل و اعضای شورای سردبیری تعیین شدند. در ۱۳۶۳ش، ستون «دو کلمه حرف حساب»، نوشتۀ کیومرث صابری (گل‌آقا)، طنزنویس، در روزنامه بنیاد گذاشته شد. در ۱۳۷۵ش، وارد اینترنت شد و در ۱۳۷۶ش ضمیمۀ اطلاعات به روزنامه اضافه شد. انتشار هم‌زمان روزنامه در مشهد در ۱۳۷۷ش عملی شد. اطلاعات یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار است که همه‌روزه عصرها بدون وقفه منتشر شده است. مؤسسۀ اطلاعات هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها را در این مؤسسه به چاپ رسانده است ازجمله اطلاعات بانوان، اطلاعات جوانان، اطلاعات دختران و پسران، اطلاعات کودکان، و اطلاعات سالانه. روزنامۀ اطلاعات اکنون به صاحب‌امتیازی شرکت ایران چاپ مؤسسۀ اطلاعات و سردبیری سید محمود دعایی منتشر می‌شود.