بارنتس، دریای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بارِنتْس، دریای (Barents Sea)

بخشی از شرق اقیانوس شمالگان[۱]، دارای ذخایر نفت و گاز. در میان سرزمین اصلی اروپا[۲]، نووایا زملیا[۳]، ارض فرانسوا ژوزف[۴]، و اسوالبارد[۵] واقع شده است و میانگین ژرفای آن به ۱۸۳ متر می‌رسد. در جنگ جهانی دوم[۶]، نیروی دریایی آلمان[۷] در نبرد دریای بارنتس[۸] (۳۰ دسامبر ۱۹۴۲) به‌سختی شکست خورد.

 


  1. Arctic Ocean
  2. Europe
  3. Novaya Zemlya
  4. Franz Josef Land
  5. Svalbard
  6. World War II
  7. German Navy
  8. Battle of the Barents Sea