بلوک خمسه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بُلوک خَمسه (جغرافیا)
ولایت سابق ایران در غرب قزوین و جنوب آذربایجان، با مرکزیت شهر زنجان. ولایت مزبور متشکل بود از پنج بلوک ابهررود، خررود، زنجان‌رود، ایجرود، و سجاسرود و به همین علت، به بلوک خَمسِه (پنج‌گانه) معروف شد. این بلوک اکنون جزءِ استان زنجان‌اند. سلطانیه از آبادی‌های مهم این بلوک بوده است. این اصطلاح که شامل ناحیه‌ای می‌شده که وسعتش طی حکومت زندیه و قاجاریه دستخوش تغییر بوده، در کتاب‌های تاریخی و اسناد به صورت‌های ولایت خمسه، ولایات خمسه، بلوکات خمسه، محال خمسه یا محلات خمسه نیز ذکر و ثبت شده است.