ترایینی، فرانچسکو (نیمه اول قرن ۱۴م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ترائینی، فرانْچِسْکو (نیمۀ اول قرن ۱۴م)(Traini, Francesco)
نقاش ایتالیایی. شیوه‌اش با شیوۀ متقدم مکتب سیه‌نا[۱] هم‌سو است. دیوارنگارۀ[۲] کامپو سانتو[۳] (گورستان)، در پیزا[۴]، با نام پیروزی مرگ[۵] (که در جنگ جهانی دوم منهدم شد) منتسب به اوست.

 


  1. Sienese School
  2. fresco
  3. Campo Santo
  4. Pisa
  5. The Triumph of Death