جونز، اینیگو (۱۵۷۳ـ۱۶۵۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
اینیگو جونز
Inigo Jones
زادروز لندن ۱۵۷۳م
درگذشت ۱۶۵۲م
ملیت انگلیسی
تحصیلات و محل تحصیل ایتالیا
شغل و تخصص اصلی معمار
آثار بنکوئتینگ هاوس، نیایشگاه مارلبورو هاوس (۱۶۲۳ـ۱۶۲۷)؛ بخشی از ویلتون هاوس، کاونت گاردن، در ۱۷۹۵
گروه مقاله معماری

جونز، اینیگو (۱۵۷۳ـ۱۶۵۲)(Jones, Inigo)

کلیسای سنت پل، کاونت گاردن اثر اینیگو جونز

معمار انگلیسی در شیوۀ کلاسیک[۱]. سبک پالادیووار[۲] را به انگلستان آورد. جیمز اول او را برای طراحی صحنۀ نمایش‌نامه‌های منظوم بن جانسون[۳] به خدمت گرفت. کوئینز هاوس[۴]، گرینویچ (۱۶۱۶ـ۱۶۳۵)، و بنکوئتینگ هاوس[۵] را در وایتهال[۶]، لندن (۱۶۱۹ـ۱۶۲۲)، طراحی کرد. از زندگی‌اش اطلاع چندانی در دست نیست. در لندن به‌دنیا آمد؛ از قرار معلوم ویلیام هربرت[۷]، اِرل سوم پمبروک[۸]، او را برای تحصیل به ایتالیا فرستاد. ازجمله دیگر ساختمان‌هایی که از جونز برجا مانده، عبارت‌اند از نیایشگاه مارلبورو هاوس[۹]، لندن (۱۶۲۳ـ۱۶۲۷)؛ و بخشی از ویلتون هاوس[۱۰]، ویلتشر[۱۱]، شامل دابل کیوب روم[۱۲] (۱۶۴۹ـ۱۶۵۲). کار شاخصش کلیسای سنت پل[۱۳]، کاونت گاردن[۱۴]، در ۱۷۹۵ در آتش سوخت، اما مجدداً به همان شیوه از نو ساخته شد. 1. classical
 2. Palladian
 3. Ben Jonson
 4. Queen’s House
 5. Banqueting House
 6. Whitehall
 7. William Herbert
 8. 3rd Earl of Pembroke
 9. Marlborough House
 10. Wilton House
 11. Wiltshire
 12. Double Cube Room
 13. St Paul
 14. Covent Garden