حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حزب‌ سوسیالیست ملّی کارگران ایران (سومکا)‌

از احزاب سیاسی ایران در دورۀ پهلوی. در دهۀ‌ ۱۳۲۰ به‌ رهبری‌ داود منشی‌زاده‌، به‌ طرفداری‌ از آلمان‌ نازی،‌ تشکیل‌ شد. در برخی‌ تحلیل‌ها، احزابی‌ چون‌ سومکا و آریا را که‌ با نام هواداری‌ از آلمان‌ فعالیت‌ می‌کردند، به‌ عوامل‌ انگلستان‌ و سرلشکر حسن‌ ارفع‌ نسبت‌ داده‌اند. پس‌ از تشکیل‌ سومکا، جمعی‌ از پان‌ایرانیست‌ها به‌ رهبری‌ امیرشاپور زندنیا با انشعاب‌ از حزب‌ پان‌ایرانیست‌ به‌ سومکا پیوستند. اعضا و هواداران‌ حزب‌ سومکا در مواجهه‌ با یکدیگر سلام‌ هیتلری‌ می‌دادند و با بستن‌ بازوبند و پوشیدن‌ لباس‌ همشکل‌ (اونیفورم‌) از دیگران‌ متمایز می‌شدند. ازجمله‌ اعضای‌ این‌ حزب‌ داریوش‌ همایون‌ بود. حزب‌ سومکا روزنامۀ سومکا را منتشر می‌کرد.