حسینعلی میرزا فرمانفرما

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
سکه نیم قرانی حسینعلی‌شاه- ضرب شیراز

حسینعلی میرزا فرمانفرما (1203-تهران 1251ق)

شاهزادۀ قاجار و پسر پنجم فتحعلی شاه از بدر جهان خانم. او با یکی از دخترهای محمد حسین خان صدر اصفهانی نظام‌الدوله، صدر اعظم فتحعلی‌شاه، ازدواج کرد. حسینعلی میرزا از پسران نالایق و بی عرضۀ فتحعلی شاه بود. از 1214 تا 1250ق که پدرش فوت کرد، به مدت 37 سال والی فارس بود. او پس از مرگ فتحعلی شاه و به تحریک برادرش، حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه، ادعای سلطنت و در شیراز تاج‎گذاری کرد. فرمانفرما به نام خودش سکه هم زد. اما فقط به مدت سه ماه (از رمضان تا ذیقعده 1250ق) به نام حسینعلی‌شاه در شیراز پادشاه بود. پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه، او را در عمارت برج نوش تهران زندانی کردند و کمی بعد، در ربیع الاول 1251ق در 48 سالگی، همان جا به علت وبا درگذشت.