خم بازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
خم‌بازی
خم‌بازی

خَم‌بازی

نوعی نمایش خیمه‌شب‌بازی. در این نمایش استاد خیمه‌شب‌باز درون چوب‌بست یا محفظه‌ای استوانه‌ای شکل که ـ از چوب و پارچه ساخته شده بود ـ می‌رفت تا دیده نشود، و عروسک‌های دستی (دستکشی) را از محفظه بالا می‌برد و نمایش را اجرا می‌کرد.