ساتلج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ساتْلج (Sutlej)
رودی در هند و پاکستان، و یکی از ریزابه‌های رود سند (ایندوس)[۱]، به طول ۱,۳۷۰ کیلومتر. بخشی از مرز دو کشور را تشکیل می‌دهد. یکی از پنج رودی است که پنجاب[۲] از آن‌ها نام گرفته است. در تبت[۳] سرچشمه می‌گیرد، از هیمالیا[۴] می‌گذرد و در مسیر شرق ـ جنوب غربی، استان پنجاب را طی می‌کند؛ رود بئاس[۵] به آن می‌ریزد و خود پیش از ورود به سند، در ۱,۵۰۰کیلومتری سرچشمۀ[۶] آن، به چناب[۷] می‌پیوندد.

 


  1. River Indus
  2. Punjab
  3. Tibet
  4. Himalayas
  5. Beas
  6. source
  7. Chenab