ستونایکای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سِتونایکای (Seto Naikai)

(به معنای دریای درون‌بومی[۱]) شاخه‌ای از اقیانوس آرام به طول ۳۹۰ کیلومتر. عریض‌ترین بخش آن ۷۰ کیلومتر است، تقریباً با جزایر ژاپنی هونشو[۲]، کیوشو[۳]، و شیکوکو[۴] محاصره شده است. هیروشیما[۵] بندر اصلی آن است؛ دریای درون‌بومی از مسیرهای مهم کشتی‌رانی به‌‌شمار می‌رود. این دریا حدود ۳۰۰ جزیرۀ کوچک دارد. گرچه دریای درون‌بومی نسبتاً کم‌عمق است، اما برد کشندی[۶] زیادی دارد. رشد تردد دریایی و توسعۀ کارخانه‌ها در ساحل آن سبب آلودگی شده و به مناظر زیبای ساحلی لطمه زده است.

 


  1. Inland Sea
  2. Honshu
  3. Kyushu
  4. Shikoku
  5. Hiroshima
  6. tidal range