اقیانوس آرام

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اقیانوس آرام (Pacific Ocean)
(یا: اقیانوس کبیر) بزرگ‌ترین اقیانوس جهان، به وسعت ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر مربع. از جنوبگان[۱] تا تنگۀ برینگ[۲]، و از سواحل غربی قارۀ امریکا تا شرق آسیا و استرالیا امتداد دارد. پهنای آن حداکثر ۱۶هزار کیلومتر، طولش ۱۱هزار کیلومتر، و میانگین ژرفای آن ۴,۱۸۸ متر است. با عمق ۱۱,۵۲۴ متر، در گودال میندانائو[۳]، در شرق فیلیپین، ژرف‌ترین اقیانوس جهان به‌شمار می‌رود. نواحی غربی و شمالی آن ژرف‌تر از شرقی و جنوبی آن است. بعضی از نواحی عمیق آن در امتداد جزایر قرار دارند که عبارت‌اند از گودال ماریانا[۴] (۱۱,۰۳۳ متر)، در امتداد جزایر ماریانا[۵]؛ گودال توسکارورا[۶] (۸,۵۰۰ متر)، در امتداد ژاپن و جزایر کوریل[۷] و به گستردگی ۶۴۰ کیلومتر؛ و گودال آلدریچ[۸]، در شرق نیوزیلند (۹,۴۰۰ متر). بیش از ۲,۵۰۰ جزیره، با منشأ آتشفشانی یا مرجانی، در مناطق مرکزی و غربی آن دیده می‌شوند. اقیانوس آرام را ناحیه‌ای با فعالیت آتشفشانی و زلزله‌های ناشی از آن‌ها احاطه کرده است. این اقیانوس را، نخستین‌بار، ماژلان درنوردید و چون با طوفان‌های شدید آن برخورد نکرده بود، نام «آرام» بر آن نهاد.

 


  1. Antarctica
  2. Bering Strait
  3. Mindanao Trench
  4. Mariana Trench
  5. Mariana Islands
  6. Tuscarora Deep
  7. Kurils
  8. Aldrich Deep