شام

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شام

نام قدیمی منطقه‌ای جغرافیایی در خاورمیانه، در کنارۀ شرقی دریای مدیترانه که امروزه شامل سوریه، لبنان، اردن و فلسطین می‌شود. در زبان عربی شام به‌معنی «دست چپ» است. همچنانکه یمن به‌معنی «دست راست» است. علت این وجه تسمیه آنست که از نظر اعراب عربستان خورشید از سمت راست آنان (= یمن) در شرق طلوع می‌کند و از سمت چپ آنان در غرب (= شام) غروب می‌کند. شام به‌معنی آغاز شب در مقابل بام (بامداد) نیز اشاره به همین مطلب دارد. این منطقه را بلاد شام هم می‌نامیدند و در اوایل قرن ۲۰ اصطلاح سوریه بزرگ برای آن به‌کار می‌رفت. مرکز این ناحیه را هم که شهر دمشق است شام می‌گویند. نیز ← دمشق