شاه لیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
کوردلیا در دربار شاه لیر (1873) اثر سر جان گیلبرت

شاه لیر (King Lear)

صحنه‌ای از نمایشنامه شاه لير

تراژدی نوشتۀ ویلیام شکسپیر. اولین‌بار در فاصلۀ ۱۶۰۵ تا ۱۶۰۶ بر صحنه آمد. لیر، پادشاه بریتانیا، به دو دختر طمعکار خود گانریل[۱] و ریگان[۲] قسمت‌هایی از قلمرو پادشاهی را واگذار می‌کند، اما این لطف را از دختر راست‌گویش کوردلیا[۳]، که حاضر نیست تملق پادشاه را بگوید، دریغ می‌دارد. زمانی‌که گانریل و ریگان پادشاه پیر و نه چندان متعادل را از خود می‌رانند، لیر کوردلیا را باز می‌یابد اما در غم مرگ او می‌میرد.

 


  1. Goneril
  2. Regan
  3. Cordelia