قراچه داغی، میرزا جعفر (۱۲۵۰ـ۱۳۱۰ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میرزا جعفر قَراچه‌داغی (۱۲۵۰ـ ۱۳۱۰ق)

مترجم و نمایش‌نامه‌نویس ایرانی. منشی سلطان جلال‌الدین میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار بود. به‌عنوان مترجم زبان ترکی در وزارت انطباعات فعالیت داشت. بیشتر به خاطر ترجمۀ «تمثیلات» آخوندزاده که مجموعه نمایش‌نامه اوست، مشهور گردید. خود او نیز ذوق نمایش‌نامه‌نویسی داشت.

آثار دیگری که ترجمه و اقتباس کرده است عبارت‌اند از «عروس و داماد»، و «تاریخ کرید».