لژه، فرنان (۱۸۸۱ـ۱۹۵۵)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لِژِه، فِرْنان (۱۸۸۱ـ۱۹۵۵)(Leger, Fernand)

يکي از آثار فرنان لژه

نقاش و طراح فرانسوی. هنرش با کوبیسم[۱] پیوند داشت. از ۱۹۰۹ با فرم‌های ساده، خطوط کناره‌نما[۲]ی صریح، و رنگ‌های جسورانه، سبک خاصی را پدید آورد. شکل‌های مکانیکی از مضامین ثابت آثارش، ازجمله طرح‌هایش برای بالۀ سوئدی[۳] (۱۹۲۱ـ۱۹۲۲)، دیوارنگاره‌ها، و فیلم انتزاعی[۴] بالۀ مکانیکی[۵] (۱۹۲۴) به‌شمار می‌روند. لژه نخست معماری خواند، و در ۱۹۰۳ به نقاشی رو آورد و در مدرسۀ عالی هنرهای زیبا (بوزار)[۶] پاریس (بوزار)، آکادمی ژولیَن[۷]، و لوور[۸] هنر آموخت. نخست شیفتۀ امپرسیونیسم[۹] شد، و در سال‌های ۱۹۰۹ـ۱۹۱۴ از کوبیسم تأثیر گرفت؛ در دورۀ خدمت در جنگ، به فرم‌های ماشینی تمایل یافت که از ۱۹۱۷ عنصر مهم هنرش شد. در نقاشی‌های مکانیکی‌اش، عناصری همچون اتاق سوزن‌بان، و تابلوهای خیابان را به‌ تصویر می‌کشید، سرانجام به درون‌مایه‌های انسانی بازگشت، ولی همچنان از عناصر تزیینی، در نهایت سادگی بهره می‌بُرد. علاوه‌بر نقاشی، شماری لیتوگراف[۱۰]، تصویرسازی کتاب، و طرح تزیینی برای دیوار، موزاییک[۱۱]، و شیشۀ منقوش[۱۲] خلق کرد.

 


 1. cubism
 2. outlines
 3. Swedish Ballet
 4. abstract
 5. Ballet mécanique/Mechanical Ballet
 6. Ecole des Beaux Arts
 7. Académie Julian
 8. Louvre
 9. Impressionism
 10. lithograph
 11. mosaic
 12. stained glass