نجفی، محمدعلی (تهران ۱۳۳۰ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نجفی، محمدعلی (تهران ۱۳۳۰ش)

نجفي، محمدعلي

از وزرا و رجال سیاسی جمهوری اسلامی ایران. از دبیرستان مروی تهران دیپلم ریاضی گرفت و در دانشگاه صنعتی شریف همین رشته را تا اخذ درجۀ‌ لیسانس ادامه داد. سپس راهی امریکا شد تا با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف که به‌دلیل ممتازبودن گرفته بود، در دانشگاه MIT تحصیل کند. وی پس از اخذ دانشنامۀ فوق لیسانس ریاضی، به تحصیل در دورۀ دکتری پرداخت ولی به‌دلیل وقوع انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش به کشور بازگشت و مسئولیت‌هایی را برعهده گرفت. در دولت موقت بازرگان، در دفتر معاونت نخست‌وزیر در امور انقلاب به‌کار پرداخت و سپس مقامات متعدد دیگری یافت. ازجمله: ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، وزیر علوم (فرهنگ و آموزش عالی) در کابینه‌های باهنر، مهدوی کنی و موسوی؛ تدریس در دانشگاه صنعتی شریف، معاون آموزشی صدا و سیما، وزیر آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و عضویت در سومین دورۀ شورای شهر تهران.