نیسا، رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نیسا، رود (Nysa)

(به‌ آلمانی: نایسه[۱]) نام دو رود در اروپای مرکزی و ریزابههای رود اودر[۲] : نیسا لالوشوژیتسکا[۳]) به آلمانی لاوزیتسر نایسه[۴] (از نزدیکی لیبرتس‌[۵] در شمال جمهوری چک[۶] سرچشمه میگیرد و ۲۲۵ کیلومتر را بهسمت شمال در امتداد مرز آلمان ـ لهستان طی میکند. سپس در جنوب شرقی فرانکفورت[۷] به رود اودر میپیوندد .نیسا کلوتسکو[۸] (به آلمانی گلاتسر نایسه[۹] (از کوههای زودتن[۱۰] در مرز چک ـ لهستان سرچشمه میگیرد و پس از طی ۱۹۳ کیلومتر در جهت شمال شرقی، بالاتر از بریگ[۱۱]، در شمال غربی اوپوله[۱۲]، به اودر میپیوندد. رودهای نیسا لالوشوژیتسکا و اودر از ۱۹۴۶ مرز بین آلمان (آلمان شرقی سابق) و لهستان را تشکیل دادهاند.

 


 1. Neisse
 2. River Oder
 3. Nysa Lslashuzycka
 4. Lausitzer Neisse
 5. Liberec
 6. Czech Republic
 7. Frankfurt
 8. Nysa Klodzka
 9. Glatzer Neisse
 10. Sudeten Mountains
 11. Brieg
 12. Opole