کریم شیره ای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کریم شیره‌ای (قرن ۱۳ق)

دلقک دربار ناصرالدین‌شاه. نایب‌رئیس نقاره‌خانه بود و نقاره‌چی‌های شهر تحت کنترل او بودند. بر دسته‌های مطرب، نظارت و درگیری‌های آن‌ها را حل‌وفصل می‌کرد. با بذله‌گویی‌هایش به دربار قاجار و خلوت ناصرالدین‌شاه راه یافت و اجازه داشت به کوچک و بزرگ لیچار و متلک بگوید. لقب شیره‌ای را به‌سبب شیرین‌کاری‌هایش به او داده بودند. از کارهای مضحک‌ او، تشکیل «انجمن فراموش‌خانه» در هجو «انجمن فراماسونری» میرزاملکم‌خان بود. کریم شیره‌ای سواد خواندن و نوشتن نداشت و هنر اصلی‌اش تعزیه و تقلید بود، و در اجرای نمایش‌های معروف به بقال‌بازی مهارت داشت. احتمال داده‌اند که متن شرحی از بدبختی... یا بقال‌بازی در حضور، کار او باشد.