کلیسای وانک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کلیسای وانک

رجوع شود به :موزه ارامنه