کل عنایت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کل عنایت (قرن ۱۱ق)

دلقک دربار شاه‌‌عباس صفوی. نامش کربلایی عنایت بود که به اختصار کل عنایت نامیده می‌شد، و شاه‌عباس او را کچل عنایت می‌خواند. در شهر اصفهان و در حومۀ محلّۀ دردشت زندگی می‌کرد. در نزديکی کاخ شاه‌عباس و در انتهای کوچۀ اسماعيل بيک، صاحب حمامی بود که به نام خودش شهرت داشت. شخصیتی فوق‌العاده داشت و استعداد، هنر، و خوش‌مز‌گی‌هایش زبانزد خاص و عام بود. در بداهه‌گویی سرعت انتقال و صراحت داشت، و با اطوار به‌ظاهر ساده‌لوحانۀ خود مخاطبان را به خنده وامی‌داشت.

شيرين کاری‌های او در بازی‌های «داير کردن دکه‌ی کرباس فروشی»، «مداوای چشم»، و «نجات جان محافظ باز شاه» را می‌توان نام برد. هر يک از اين بازی‌ها ماجرای داستانی واقعی را به نمایش می‌گذاشت.

منابع

portal.nlai.ir