گاوخونی (رمان)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گاوخونی

رمانی به فارسی نوشته جعفر مدرس صادقی (1362ش)، از نوع موسوم به رمان وهمناک. نويسنده، رمان خود را از ديد جوانی گوشه‌گير و رويابين روايت می‌كند و ضمن شرح خواب‌های او، ماجراهای زندگی روزمره را به عالم وهم و خيال می‌كشاند. خواب‌ها، كه در بيداری نيز تداوم می‌يابند، دربارۀ دورۀ كودكی، جوانی پدر در تهرانِ دهۀ 1320 و سفری با پدر بر روی زاينده‌رود است؛ سفری كه چون تمثيلی از سير زندگی نسل پدر و پسر، به باتلاق گاوخونی ختم می‌شود.

بهروز افخمی در سال 1381 با اقتباس از رمان فیلمی با همین عنوان ساخته است.

 

14010500